Képzési hozzájárulás

Művészeti tevékenység kiteljesedési hozzájárulás

Felhívás a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor BA színjátékos specializáció levelező szak képzésén hallgatók részére

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkársága képzési költség hozzájárulási programot hirdet a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor BA színjátékos specializáció levelező szak képzésén hallgatók részére.

A program lebonyolítója: a Köszönjük, Magyarország! programot működtető Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

A jelentkezők köre:

 • a képzésre felvételt nyert hallgatók

Az igényelhető maximális összeg:

 • bruttó 300.000 forint/fő/félév, amelyből minimum a tandíj felét (175.000 Ft/fő/félév) köteles finanszírozni a hozzájárulásban részesülő hallgató

A kifizetés:

A hozzájárulás elnyerése esetén, az összeg bérszámfejtés útján kerül kifizetésre. A kifizetés félévente történik, a tandíj befizetés időpontjához igazítva.

Hozzájárulás egyéb feltétele:

 • a hozzájárulásban részesülő hallgató a tandíj befizetéséről köteles igazolást benyújtani, a befizetést követő 3 munkanapon belül
 • a hallgató a tandíj felének kifizetése után fennmaradó összeget a képzéssel kapcsolatban felmerülő költségekre (könyv, irodaszer, utazás) használhatja fel
 • a hozzájárulásban részesülő hallgató vállalja, hogy az órákon részt vesz, 3 alkalomnál többet nem mulaszt el
 • a sikertelen félévzárás a hozzájárulás visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után;
 • szintén visszafizetési kötelezettséget von maga után, ha a hallgató nem tesz eleget a diplomaszerzés összes feltételének, így különösen a nyelvvizsga megszerzésének;
 • a félévek végén, a hallgató a dramainstruktor@koszonjukmagyarorszag.hu e-mail címre köteles küldeni a sikeres félévzárás igazolását és benyújtani a képzési hozzájárulás elszámolását az oktatói jegybeírást követő 5 munkanapon belül. A sikeres félév igazolása a felvett és teljesített tárgyak listájával történik.

A jelentkezés módja:

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon lehet, regisztrációt követően.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Online jelentkezési adatlap kitöltése a www.koszonjukmagyarorszag.hu honlapon.
 • Részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Hallgatói jogviszony igazolása.
 • Foglalkoztató intézmény szakmai ajánlása.
 • Egy szabadon választott színházi élmény bemutatása és elemzése. (Terjedelme minimum 1000, maximum 2500 karakter, szóközökkel együtt.)

A jelentkezésnél előnyt jelent:

 • A foglalkoztató intézmény szakmai ajánlása tartalmaz egy nyilatkozatot, mely szerint a foglalkoztató intézmény vállalja a tandíj felének kifizetését és tanulmányi szerződést köt a hallgatóval.
 • A jelentkező szakmai önéletrajzában feltüntetett korábbi önálló dramatikus tevékenységének bemutatása, ideértve a színházi munkaformákat is magukban foglaló művészetközvetítő események tervezését, szervezését és lebonyolítását.

Érvénytelen a jelentkezés, ha:

 • az előírt feltételeknek és a kiírásnak nem felel meg;
 • az adatlap hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz;
 • a szükséges dokumentumok nem kerültek hiánytalanul benyújtásra;

A jelentkezés határideje:

A jelentkezés 2022. szeptember 12. 10.00 - szeptember 23. éjfélig tart.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az elbírálás folyamata:

A benyújtott jelentkezéseket a Köszönjük, Magyarország! program 3 tagú szakmai bizottsága bírálja el, legkésőbb 2022. szeptember 26-ig.

Kiértesítés:

A jelentkezők a döntésről e-mail útján kapnak értesítést, legkésőbb 2022. szeptember 27-ig.

Jogorvoslatnak nincs helye sem az érvénytelenséggel kapcsolatos, sem a jelentkezés érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen.

Információ:

Bővebb információ: a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon elérhető.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, keressék kollégáinkat a következő elérhetőségen: dramainstruktor@koszonjukmagyarorszag.hu