Irodalmi felhívás

A jelentkezés lezárult!

Eredményhirdetés: A jelentkezőket kiértesítettük!

Köszönjük, Magyarország!

Felhívás 30 év alatti kortárs költők részére!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága a magyar költészet napján a „Köszönjük, Magyarország!” program keretén belül verspályázatot hirdet 30 év alatti kortárs költők részére. A felhívás a világot sújtó járványhelyzet egzisztenciális és emocionális nehézségei közepette a fiatal költőgeneráció alkotókedvét kívánja ösztönözni.

Téma a pandémia megélése, hatása az egyéni, családi és közösségi életre, valamint a járvány utáni újranyitás tervezett vagy remélt változásai.

Jelentkezni egy darab, a megadott témára reflektáló magyar nyelvű, mindeddig kiadatlan, más pályázat keretében nem díjazott lírai mű benyújtásával lehet.

A pályázók köre: 1991. április 11-e után született magyar állampolgárok.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 9 millió Ft

Elnyerhető díj: A zsűri döntése értelmében 30 pályamű részesül egyenként bruttó 300 000 Ft díjazásban.

A díjazás jogcíme: felhasználói és közzétételi díj

Az elbírálás és megvalósítás folyamata:

A pályaműveket háromtagú zsűri bírálja el, amelynek tagjait a Magyar Írószövetség, a Fiatal Írók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Ügynökség delegálja. A kiválasztott jelentkezőkkel kiíró a díjazott alkotás 5 évre szóló felhasználói és közzétételi jogának átruházására vonatkozó szerződést köt.

Jelentkezési határidő: 2021. április 30. 24.00 óra

Jelentkezés módja: A jelentkezéseket a fenti határidőig a www.koszonjukmagyarorszag.hu honlapon, "Irodalmi pályázat" kategóriában, a megadott űrlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani.

Eredményhirdetés: Hamarosan

A nyertes pályaművek beküldőit a döntést követő 24 órán belül e-mailben értesítjük.

A beküldött, de nem díjazott pályaműveket az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint kezeljük.

Forrás: A „Köszönjük, Magyarország!” program forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja az előadó-művészeti többlettámogatás rendszerében.

2021. 04. 11.